Nasza oferta

Oferujemy Panstwu szeroka game naszych uslug .Jesli ktos bedzie zainteresowany szczegolami to zachecamy do napisania nam wiadomosci i z przyjemnoscia omowimy razem reszcze szczegolow

 • Pomiary sytuacyjno-wysokościowe
 • Mapy do celów projektowych wersja analogowa i cyfrowawodociaggg
 • Pomiary mas ziemnych
 • Mapy numeryczne terenu
 • Pomiary inwentaryzacyjne
 • Inwentaryzacje budynków mieszkalnych, przemysłowych, gospodarczych
 • Inwentaryzacje przyłączy i sieci urządzeń podziemnych
 • Inne inwentaryzacje powykonawcze obiektów liniowych i powierzchniowych
 • Pomiary realizacyjne i obsługa inwestycji
 • Pełna obsługa geodezyjna inwestycji budownictwa drogowego i kubaturowego
 • Wytyczenia budynków przemysłowych, jednorodzinnych i innych
 • Wytyczenia przyłączy gazu, prądu, wody, kanalizacji i innych mediów
 • Wytyczenie i pomiar przemieszczeń pionowych i poziomych innych obiektów i
 • Podziały i rozgraniczenia nieruchomośc

Definicja GNS

Systemy nawigacji satelitageornej – systemy przeznaczone do dokładnego wyznaczania położenia punktu lub poruszającego się obiektu w trzech wymiarach na podstawie pomiaru przez odbiornik czasu podróży sygnału radiowego od satelity do anteny odbiornika. Do wyznaczenia współrzędnych niezbędne jest przetworzenie sygnałów pochodzących przynajmniej z czterech satelitów, a także znajomość ich położenia w trakcie wykonywania pomiarów.

Każdy system nawigacji satelitarnej składa się z trzech segmentów:

 1. kosmicznego (tj. satelitów nadających sygnały nawigacyjne),
 2. kontrolnego (naziemnych filarum ośrodków monitorujących funkcjonowanie segmentu kosmicznego),
  użytkownika (a więc wszystkich odbiorników śledzących segment kosmiczny).
 3. Systemy globalne (GNSS – Global Navigation Satellite Systems filarum ) obejmują swoim zasięgiem całą Ziemię. Z reguły składają się z 20-30 satelitów orbitujących na kilku średnich orbitach (MEO – Medium Earth Orbit) o inklinacji przekraczającym 50° i okresie obiegu Ziemi około 12 godzin. Obecnie jedynym w pełni operacyjnych globalnym systemem jest amerykański GPS (Global Positioning System). Pod koniec 2010 roku ma do niego dołączyć rosyjski GLONASS (Globalnaja Nawigacionnaja Sputnikowaja Sistiema), a za kilka lat europejski Galileo oraz chiński Compass (znany także pod nazwą Beidou-2). Każdy z nich emituje lub ma emitować przynajmniej dwa sygnały oferujące różną precyzję pomiaru i przeznaczone dla różnych grup użytkowników.

Zastosowanie geodezji

O ile w połowie lat 90. XX wieku na palcach jednej ręki można było w Polsce policzyć systemy GIS wdrożone z sukcesem, to ostatnie dziesięciolecie zaowocowało setkami tego typu przykładów. GIS wyszedł z uniwersyteckich laboratoriów i „trafił pod strzechy”. Wzrost świadomości kształtującego się społeczeństwa informacyjnego i zwiększenie roli technik IT pozwoliły na przekroczenie masy krytycznej napędzającej rozwój tej dziedziny. Trudno dziś znaleźć sferę życia, w której nie byłyby wykorzystywane systemy informacji geograficznej lub ich komponenty.
Ogólnie, budowane obecnie systemy można podzielić na:

 • wspomagające pracę urzędów, organizacji i instytucji,
 • wspomagające pracę przedsiębiorstw,
 • -dla indywidualnych użytkowników

Aby zasygnalizować i przybliżyć szerokie spektrum zastosowań GIS, poniżej przedstawiono przykłady wybranych projektów GIS oraz możliwości zastosowania tej technologii w pożyczka online za darmo System Ewidencokreślonych dziedzinach w Polsce.

greoji Działek Rolnych
Jednym z najbardziej spektakularnych zastosowań technologii GIS, przynoszącym zarazem odczuwalne efekty finansowe, jest budowa przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Systemu Ewidencji Działek Rolnych (LPIS) w ramach programu IACS. System ten odgrywa kluczową rolę w procesie przyznawania polskim rolnikom dopłat z UE.

GIS

W początkowym okresie rozwoju systemów GIS za podstawowe źródło danych przestrzennych uważano istniejące mapy papierowe. Poddawano je tzw. digitalizacji, polegającej na zapisaniu rysunku takiej analogowej mapy w wektorowej postaci cyfrowej. W latach 90. XX wieku, wraz z rozwojem techniki komputerowej (zwiększenie mocy obliczeniowej, a także znaczący wzrost wielkości pamięci operacyjnej komputerów i pojemności dyskowej), proces digitalizacji zastąpiono skanowaniem map analogowych (zapis w postaci rastrowej) i ich późniejszej wektoryzacji na ekranie komputera (zapis w postaci wektorowej).
Rozwój techniki satelitarnej (powstanie GPS), fotogrametrii i teledetekcji, a także szersze wykorzystanie stosowanych wcześniej zdjęć lotniczych sprawiły jednak, iż tworzone obecnie systemy informacji przestrzennej wykorzystują jako główne źródło danych geometrycznych zdjęcia lotnicze i obrazowania satelitarne (najczęściej przetworzone do postaci ortofotogramów), nie zaś przetworzone mapy analogowe.

Kim jest geodeta?

To specjalista zajmujący się pomiarem nieruchomości gruntowych oraz sporządzanie planów geodezyjnych I planowanie map. Osoba pracująca w tym zawodzenie zwykle pracuje w firmach zajmującym się budownictwem, czasem pracują prace w firmach górniczych i poszukiwaniu (ropy, gaz, złóż gumowców naturalnych). Wonga Mogą tez pracować w urzędach w każdym mieście czy gminie musi być chociażby jeden geodeta, który ma wgląd do wszystkich planów miasta.Kazdy geodeta musi byc dobry w Kartografii a co to znaczy? Jest to dziedzina nauki zajmującą się zasadami tworzenia, opracowania i edytowania map a także możliwościami korzystania z ich treści. Kartografia bada również mapy traktowane jako cenne dokumenty, niosące informację o historycznych danych geograficznych. Dane geograficzne mogą być prezentowane nie tylko na mapach, ale także na planach (mapach przedstawiających małe powierzchnie, nie uwzględniających zróżnicowania wysokościowego) .

Systemy globalne

Systemy globalne (GNSS – Global Navigation Satellite Systems) obejmują swoim zasięgiem całą Ziemię. Z reguły składają się z 20-30 satelitów orbitujących na kilku średnich orbitach (MEO – Medium Earth Orbit) o inklinacji przekraczającym 50° i okresie obiegu Ziemi około 12 godzin. Obecnie jedynym w pełni operacyjnych globalnym systemem jest amerykański GPS (Global Positioning System). Pod koniec 2010 roku ma do niego dołączyć rosyjski GLONASS (Globalnaja Nawigacionnaja Sputnikowaja Sistiema), a za kilka lat europejski Galileo oraz chiński Compass chwilowki dla 18latkow (znany także pod nazwą Beidou-2). Każdy z nich emituje lub ma emitować przynajmniej dwa sygnały oferujące różną precyzję pomiaru i przeznaczone dla różnych grup użytkowników.

Siatki

Siatka kartograficzna jest to układ równoleżników i południków przedstawiony na mapsiatkaie Siatka taka powstaje w wyniku określonego rzutowania, czyli odwzorowania siatki geograficznej na płaszczyźnie. Problemem jest tu fakt, że nie sposób wiernie odwzorować powierzchni kuli na powierzchni płaskiej. Uniemożliwiają to pojawiające się zniekształcenia: powierzchni, odległości bądź kątów

 • Siatki azymutalne powstają w wyniku odwzorowania siatki geograficznej na płaszczyznę styczną przy biegunie (w położeniu normalnym, istnieją jeszcze odmiany ukośne i poprzeczne). Równoleżniki są okręgami zmniejszającymi się w kierunku bieguna, południki mają postać zbiegających się przy biegunie linii prostych. Wiernie odwzorowany jest jedynie biegun.
 • Otrzymuje się je przez rzutowanie siatki geograficznej na pobocznicę stożka, która po rozwinięciu daje pożądane odwzorowanie. W położeniu normalnym oś stożka pokrywa się z osią Ziemi

Dodatkowe uslugi

Podziały i rozgraniczenia

 • podziały działek
 • połączenia kilku działek i ich podziały
 • rozgraniczenia

Badania i regulacja stanów prawnych nieruchomości

 • badania ksiąg wieczystych i innych dokumentów własnościowych
 • dokumentacje do sprostowania zapisów w ewidencji gruntów lub księgach wieczystych
 • doprowadzenie do zgodności zapisów ksiąg wieczystych, ewidencji innych dokumentów vivus własnościowych

Zakładanie map numerycznych

 • numeryczne mapy zasadnicze
 • numeryczne mapy ewidencji gruntów i budynków
 • modernizacja ewidencji gruntów i budynków